Vilkår for bruk

Siste versjon 4.4.2014

Velkommen til GOsnap! Disse medlemsvilkårene utgjør avtalen som gjelder mellom Splay AB, som er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556909-3882 («Splay», «vi», «vår» eller «oss») og deg («deg», «du», «din» eller «Medlem»). Du finner mer informasjon om Splay AB på vårt nettsted www.splay.tv.

Ved å registrere deg som Medlem på www.GOsnap.no («Nettstedet») aksepterer du disse vilkårene («Avtalen»), og det er derfor viktig at du leser nøye gjennom innholdet i dette dokumentet før du registrerer deg. I tillegg til denne Avtalen vil spesielle regler gjelde for hver Kampanje («Instruksjonene»), og ved å delta i Kampanjer er du også bundet av Instruksjonene for hver Kampanje. Du bør også lese våre Retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Ved å registrere deg på Nettstedet godkjenner du også Retningslinjene for personvern. Hvis du har spørsmål om Avtalen, Retningslinjene for personvern eller Instruksjonene, kan du gjerne kontakte oss på info@gosnap.no.

Hvis du ikke godkjenner denne Avtalen kan du dessverre ikke bli Medlem eller bruke Nettstedet. Hvis du ikke aksepterer Instruksjonene som gjelder for en Kampanje kan du heller ikke delta i Kampanjen.

I denne Avtalen har visse ord en bestemt betydning. Det vises ved at ordene skrives med stor forbokstav og at de er definert med anførselstegn på denne måten: «Ord».

 1. Hva innebærer GOsnap for deg?
  Vi har utviklet GOsnap for at du som Medlem, ved å bruke Instagram-kontoen din, skal kunne tjene penger når du deltar i forskjellige Kampanjer. Vi kaller dette for «Tjenesten». Vi sender deg som Medlem spesialinvitasjoner til forskjellige Kampanjer som en Annonsør velger å gjennomføre via Instagram og Tjenesten. En «Annonsør» er altså firmaet som står bak en Kampanje, og en «Kampanje» er budskapet som Annonsøren vil nå ut med via Tjenesten og Instagram, med din hjelp. Du deltar i Kampanjer ved å følge Instruksjonene og legge ut bilder eller videoer på Instagram-kontoen din. Slike bilder og videoer kaller vi «Kampanjemateriale».
 2. Din registrering som Medlem
  1. Et «Medlem» er en privatperson eller en bedrift som har fått invitasjon fra oss, og som har registrert seg på Nettstedet for å bruke Tjenesten. For at du skal kunne registrere deg som Medlem, må du ha en konto på Instagram som du må registrere på Nettstedet. Hvis du er en privatperson og er under 18 år, må du ha samtykke fra en foresatt for å kunne bli Medlem. Hvis en av dine foresatte vil kontakte oss, kan vedkommende sende oss e-post til info@splay.no.
  2. Når du registrerer deg som Medlem, må du gi oss korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at du har gitt oss uriktige, ufullstendige eller utdaterte opplysninger, har vi rett til å stenge kontoen din eller hindre deg fra å registrere deg på Nettstedet.
  3. Du er selv ansvarlig for at kontoopplysningene på Nettstedet for bruk av Tjenesten (for eksempel brukernavn og passord) holdes hemmelige og oppbevares sikkert, slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til dem. De er selv ansvarlig for all bruk av kontoen din for Tjenesten, Kampanjene og Nettstedet, enten det er du eller uvedkommende som står bak bruken. Du må varsle oss raskt om du vet eller tror at kontoen din har blitt brukt av uvedkommende. Vi kan da be deg om å forandre kontoopplysninger, eller vi kan stenge kontoen.
  4. Disse sikkerhetstiltakene er viktige for oss, og vi kan derfor ikke ta ansvar for skade, tap eller problemer som oppstår hvis du ikke etterkommer dem.

 3. Din betaling for Kampanjer
  1. For hver Kampanje informerer vi deg på Nettstedet om betalingen du vil motta for å være med i Kampanjen. Betalingen regnes ut basert på antallet som følger Instagram-kontoen din og om du har gjennomført Kampanjen på riktig måte ifølge Instruksjonene. Vi tar oss av all datainnsamling og statistikk for beregning av betalingen din.
  2. Vi kan ikke betale deg hvis du ikke gjennomfører Kampanjen ifølge Instruksjonen og denne Avtalen. Vi kan for eksempel ikke betale deg hvis vi må fjerne Kampanjemateriellet ditt i henhold til punkt 6 c) nedenfor.
  3. Du blir betalt etterskuddsvis hver måned, men tidligst tretti (30) dager etter at du har registrert deg som Medlem på Nettstedet. På grunn av kostnadene til administrasjon, kan vi bare betale deg hvis beløpet er minst fem hundre (500) kroner for en kalendermåned. Hvis beløpet er mindre enn fem hundre (500) kroner, blir pengene utbetalt på neste betalingstidspunkt når det totale opptjente beløpet er fem hundre (500) kroner eller mer.
  4. Vi kan bare betale deg hvis du har gitt oss riktige opplysninger om for eksempel bankkontonummer. Hvis du er en privatperson, betaler vi til den personlige kontoen din. Hvis du er under 18 år, kan vi også betale til bankkontoen til en foresatt (hvis du har oppgitt en på Nettstedet).
  5. Hvis du ikke driver næring, trekker vi skatt og trygdeavgifter fra betalingen før beløpet overføres til deg. Hvis du driver næring, kan du gi oss firmaattesten din. I så fall vil du selv være ansvarlig for betaling av skatt og trygdeavgifter.

 4. Rettigheter
  1. Du eier rettighetene til Kampanjemateriellet ditt. Ved å delta i en Kampanje med Kampanjemateriellet ditt, og i gjengjeld for betalingen du får, gir du Annonsøren en ikke-eksklusiv rett til å publisere og bruke Kampanjemateriellet ditt i ett (1) år på Annonsørens nettsider, på eventuelle kampanjesider, i presentasjoner og i reklameporteføljer ved deltakelse i reklamekonkurranser.
  2. Det er svært viktig at Kampanjemateriellet er ditt EGET materiale. Du må ikke bruke Kampanjemateriale som du ikke har laget selv eller som omfatter materiale som tilhører andre, bilder av andre eller informasjon om andre, uten deres tillatelse.
  3. Derfor garanterer du at Kampanjemateriellet du bruker er skapt av deg alene, og at du har all opphavsrett, alle godkjennelser, alle samtykker og alle lisenser som kreves for å publisere Kampanjemateriale i forbindelse med en Kampanje via Tjenesten. Du garanterer også at du har fått alle nødvendige samtykker fra eventuelle medvirkende i Kampanjemateriellet for bruk i forbindelse med en Kampanje via Tjenesten.
  4. Det vi har blitt enige om i punktene a) til c) ovenfor, er så viktig for oss at du må ta ansvar for å kompensere oss og Annonsører for samtlige krav fra andre opphavspersoner, medvirkende og andre som er knyttet til Kampanjemateriellet, hvis du ikke oppfyller garantiene og forpliktelsene dine. Vi kan i så fall også stenge kontoen din i henhold til punkt 7 b) nedenfor.
  5. Vi eier rettighetene til Tjenesten, Nettstedet og alle systemer, programmer, metoder, dokumentasjon og annet som inngår i disse. Annonsørene eier rettighetene til Kampanjene, navnene, logoene og varemerkene sine.
  6. Ved å bli Medlem og delta i Kampanjer, får du rett til å bruke Tjenesten og Nettstedet slik du trenger for å kunne delta i Kampanjer ifølge Instruksjonene og det som står i denne Avtalen, så lenge Avtalen gjelder mellom oss og deg. Du får ingen annen rett til å bruke Tjenesten, Nettstedet, Kampanjer eller deler av disse.

 5. Vårt ansvar
  1. Vi driver Tjenesten og Nettstedet etter beste evne og prøver å holde et tilfredsstillende nivå på dem. Det er likevel ikke teknisk mulig for oss å holde Tjenesten og Nettstedet helt fri for feil, virus eller annet skadelig innhold til en hver tid. Det kan også iblant oppstå mangler i tilgjengelighet, funksjonalitet, nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Vi vil selvsagt utbedre slikt så fort som mulig, slik at Tjenesten og Nettstedet er så bra som mulig. Kontakt oss på info@gosnap.no hvis du oppdager noe som ser ut til å være feil.
  2. For å forbedre Tjenesten og Nettstedet må vi iblant utføre vedlikeholdsarbeid og lignende på dem, selv om det kan begrense tilgangen din til Tjenesten og Nettstedet. Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle ulemper for deg om du ikke får tilgang til Tjenesten på grunn av driftsavbrudd eller andre forstyrrelser, feil, ufullstendighet eller utilgjengelighet i Tjenesten eller på Nettstedet.
  3. Vi vil ikke overvåke eller sensurere Kampanjemateriale før det publiseres, og vi kan derfor ikke ta ansvar for innhold eller utforming av Kampanjemateriale eller dettes samsvar med Instruksjonene eller denne Avtalen. Du godtar imidlertid at vi kan overvåke Kampanjemateriellet etter at det har blitt publisert, og at vi på egen hånd umiddelbart kan fjerne eller blokkere Kampanjemateriale (ved for eksempel å fjerne hashtags) som vi mener strider mot Avtalen, Instruksjonene, svensk eller internasjonal lov eller på annen måte kan anses som støtende, urimelig eller upassende. Vi kan eventuelt kreve at du selv umiddelbart fjerner slikt Kampanjemateriale. Vi tar ikke ansvar for noe skade, tap eller problem som du påføres hvis du ikke etterlever dette.
  4. Vi gjør oppmerksom på at informasjon og Instruksjoner fra Annonsører kan inneholde feil, og at vi ikke på forhånd gjør vurderinger av påliteligheten eller riktigheten til slik informasjon. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for skade som du påføres på grunn av slik informasjon eller Instruksjon fra Annonsør, eller på grunn av Kampanjemateriale som du selv legger ut på Instagram-kontoen din. Kontakt oss på info@gosnap.no hvis du oppdager noe som er feil.

 6. Ditt ansvar
  1. Du må bruke Tjenesten, Nettstedet og Kampanjemateriellet på en ansvarlig og forstandig måte som er i samsvar med denne Avtalen og Instruksjonene.
  2. Du alene er ansvarlig for at alt Kampanjemateriale som du legger ut på Instagram-kontoen din ikke strider mot svensk lov eller mot brukerbetingelsene til Instagram. Kampanjemateriellet kan for eksempel ikke inneholde, implisere eller omfatte noe av det følgende:
   • Kriminell virksomhet eller oppfordring til lovbrudd
   • Utpeke andre personer som lovbrytere eller sette ut rykter om andre
   • Hets mot en folkegruppe eller andre ytringer som kan virke krenkende, diskriminerende eller nedsettende mot grupper av mennesker basert på for eksempel etnisk tilhørighet, seksuell legning, funksjonshemming, etc.
   • Krenkelser, hets, trakassering, utnytting eller trusler mot personer, bedrifter eller grupper av personer/bedrifter, uanstendigheter eller støtende materiale eller annet som er uforenlig med skikk og bruk.
   • Brudd på taushetsplikt eller personvern
   • Voldsskildring, barnepornografi, annen pornografi eller seksuelle hentydninger
   • Tilbud eller gaver for seksuelle tjenester, pyramidespill eller lignende
   • Forespørsler om piratkopier og/eller salg/kjøp av tyvegods samt tips om svindel
   • Spredning av datavirus, søppelpost eller lignende
   • Generering av trafikk på Instagram ved hjelp av upassende metoder, slik som kjøpte følgere eller «likes» eller bruk av søkeroboter
   • Publisering eller annen bruk som er strid med Instruksjonene, denne Avtalen, svensk lov eller Instagrams vilkår for bruk
   • Publisering av materiale som du ikke har skapt selv, eller som du ikke har rettighetshavers eller medvirkers tillatelse til å publisere, eller som kan innebære en krenkelse av noens integritet eller publisering/bruk av andres personopplysninger uten tillatelse
   • Forstyrrelse, skade, funksjonsnedsettelse eller omdømmeforringelse vedrørende Tjenesten, Nettstedet, Kampanjer, Splay eller Annonsør.
  3. Kampanjemateriale (eller hashtags som brukes i dette) som for eksempel inneholder elementer fra listen under punkt b) ovenfor kan umiddelbart bli fjernet eller blokkert av oss. Vi vil eventuelt kreve at du selv umiddelbart fjerner slikt Kampanjemateriale. Vi tar dette veldig alvorlig, og vi rekker ikke alltid å informere deg før vi fjerner eller blokkerer slikt Kampanjemateriale. Vi påtar oss ikke ansvar for skader, tap eller problemer som påføres deg ved slik fjerning eller blokkering.
  4. Du alene er ansvarlig for Kampanjemateriellet ditt og alle konsekvenser av publiseringen av Kampanjemateriellet. Vi går ikke god for og støtter ikke noe Kampanjemateriale eller synspunkt, anbefaling eller råd som uttrykkes i det, og vi kan derfor ikke være ansvarlige for Kampanjemateriellet ditt, verken overfor deg eller overfor utenforstående.

 7. Stenging av konto
  1. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å sende oss en skriftlig melding via Nettstedet. Etter at medlemskapet er avsluttet, betaler vi ut eventuelle opptjente penger og beløp som ikke er utbetalt fra Kampanjer innen tretti (30) dager fra tidspunktet da kontoen avsluttes, forutsatt at beløpet er minst 500 kroner.
  2. Vi har rett til å stenge kontoen din umiddelbart hvis vi har rimelig grunn til å tro at din bruk av Instagram, Tjenesten, Nettstedet eller din deltakelse i Kampanjer strider mot denne Avtalen, Instruksjonene, svensk eller internasjonal lov eller kan anses som støtende, urimelig eller upassende, eller du har skadet oss eller Annonsør.
  3. Hvis du ikke deltar i noen Kampanjer i løpet av seks (6) sammenhengende måneder, blir kontoen deaktivert, og vi har da rett til å stenge kontoen.
  4. Hvis Medlemmets konto stenges i henhold til punkt b) eller c) ovenfor, har du ikke rett til eventuelt innestående beløp. Disse pengene tilfaller i så fall oss.
  5. Vi har rett til å slutte å tilby hele eller deler av Tjenesten, Nettstedet og innbydelser til Kampanjer når vi anser å ha rimelig grunn til det.
  6. Vi kommer til å informere deg om stengningen av kontoen via e-post eller brev til adressen du oppgav ved registreringen. Du kan ikke bruke Tjenesten, Nettstedet eller deler av disse etter av Avtalen har opphørt eller kontoen din er stengt.

 8. Konfidensialitet
  Du og vi skal hemmeligholde denne Avtalen og Instruksjonene (som for eksempel betalingsbetingelser), annen informasjon om Tjenesten, Nettstedet eller Splay, både i tidsrommet Avtalen gjelder og i to (2) år etter. Vi kan imidlertid informere Annonsører og potensielle Annonsører om innholdet i denne Avtalen og Instruksjonene, statistikken din på Instagram og det faktum at du er Medlem av Tjenesten.
 9. Personopplysninger og cookiesVi behandler personopplysningene dine i henhold til Retningslinjene for personvern. I de finner du også opplysninger om informasjonskapsler (cookies) på Nettstedet.
 10. Endringer og tillegg til Avtalen
  Vi kan få behov for å gjøre endringer i denne Avtalen i framtiden, for eksempel for å ta hensyn til ny lovgivning, forandringer i Tjenesten eller nye behov som vi ikke kunne forutse på forhånd. Vi prøver å begrense slike endringer til et minimum. Vi kommer til å informere deg før hver endring som gjøres på Nettstedet eller også øverst i denne Avtalen. Hvis du fortsetter å bruke Tjenesten og Nettstedet etter at en endring i Avtalen har funnet sted, så innebærer det automatisk aksept av endringen.
 11. Ansvarsbegrensning og erstatning
  1. Vi påtar oss ikke ansvar for skade du måtte påføres på grunn av Tjenesten, Nettstedet, Kampanjen eller Kampanjemateriale.
  2. Vi er ikke ansvarlige overfor deg i tilfelle din bruk av Tjenesten skulle oppfattes som brudd på markedsføringsloven, og heller ikke for eventuelle rettslige, kontraktsmessige eller kostnadsmessige konsekvenser som dette ville medføre for deg.
  3. Du er ansvarlig overfor oss og Annonsør når det gjelder skader, kostnader, tap og krav som vi eller Annonsør påføres, eller som vi må dekke overfor Annonsør eller andre i tilknytning til din ulovlige, feilaktige eller nedsettende utnyttelse av Tjenesten, Kampanjer og Nettstedet eller ditt mislighold av denne Avtalen, Instruksjonene eller svensk lov.

 12. Ansettelsesforhold 
  Denne Avtalen innebærer ikke at det finnes noe ansettelsesforhold mellom deg og oss. Vi kan altså ikke betale deg feriepenger eller sykepenger eller gi deg oppsigelsestid eller andre rettigheter som en ansettelse innebærer.
 13. Ugyldighet 
  Hvis noen av bestemmelsene i denne Avtalen eller deler av den er ugyldige, skal det ikke påvirke Avtalens øvrige punkter. Et eventuelt ugyldig punkt skal erstattes med en bestemmelse som så langt som mulig oppfyller ditt og vårt formål med Avtalen.
 14. Gi bort eller låne ut rettigheter og plikter
  Vi har valgt ut nettopp deg til å bli Medlem i Tjenesten, og derfor kan du ikke gi eller låne bort rettighetene eller pliktene dine i henhold til denne Avtalen uten skriftlig samtykke fra oss. Vi kan imidlertid gi eller låne bort, helt eller delvis, våre rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen til utenforstående.
 15. Verneting 
  Svensk lov skal gjelde for denne Avtalen og eventuelle tvister mellom deg og oss. Vi vil helst prøve å løse tvister på minnelig vis, men om det ikke skulle lykkes, skal tvisten avgjøres av en domstol.