Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert 4.4.2014

Splay AB (“Splay”, “vi”, ”vår eller “oss”) er ansvarlig for personopplysningene på tjenesten GOsnap (”Tjenesten”). Vi er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556909-3882 og kontoradresse Grev Turegatan 72 A, 114 38 Stockholm.

Disse retningslinjene forklarer (sammen med Medlemsbetingelsene for Tjenesten) hvordan vi behandler personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) som vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss. Du bør lese disse retningslinjene nøye for å forstå vår holdning og praksis når det gjelder personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem.

Definisjonene som benyttes i disse retningslinjene for personvern har samme betydning som definisjonene i Medlemsbetingelsene, så lenge ikke annet er nevnt.

1. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger fra deg når du registrerer deg som Medlem i GOsnaps nettverk og når du bruker Tjenesten. Det er ditt eget ansvar å sørge for at personopplysningene som du gir oss er oppdaterte, fullstendige og riktige. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle problemer som kan oppstå hvis du ikke kontakter oss når personopplysningene dine har blitt endret, for eksempel hvis du bytter adresse. Det er altså ditt eget ansvar å informere oss om at personopplysningene dine har blitt endret, noe du kan gjøre ved å sende en melding til info@gosnap.no.

2. INFORMASJON FRA DEG SOM VI SAMLER INN

Når du velger å bli Medlem og bruke Tjenesten, kommer vi til å samle inn følgende personopplysninger:

3. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vår bruk
Vi kommer til å benytte oss av personopplysningene som du gir oss for å gjøre følgende:

Vi kan også bruke opplysningene dine utenfor Tjenesten, for å forbedre markedsføringen til en tredjepart eller bruke opplysningene dine sammen med data fra en tredjepart til å forbedre opplevelsen din av Tjenesten/Nettstedet eller andre tjenester/hjemmesider.

Anonymisert statistikk
Vi kan bruke personopplysningene dine til å sammenstille data for forsknings- eller analyseformål, slik at vi kan forstå og forbedre Tjenesten/Nettstedet for deg, andre Medlemmer og Annonsørene. Vi kan for eksempel undersøke forhold som demografi, brukeradferd og statistikken på kontoen din. De sammenstilte dataene til slikt bruk blir anonymisert, slik at du som person ikke kan indentifiseres, selv om dataene kan være delvis basert på dine personopplysninger.

IP-adresse
Vi kan komme til å lagre IP-adressen din for å hjelpe oss med å utføre feilsøking på serverne våre, for å administrere Tjenesten, for å bekrefte at kontoen din ikke brukes av andre, for å samle inn demografiske data (slik som antall besøkere fra et spesifikt geografisk område), for å sørge for at Medlemsbetingelsene blir fulgt og/eller på annen måte beskytte Tjenesten, Nettstedet, andre Medlemmer, Annonsører eller tredjeparter.

4. DELING/UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Anonymisert statistikk
Den anonymiserte statistikken som vi samler inn fra deg, kan vi også dele med utenforstående firmaer, inkludert våre nærstående firmaer, agenter og eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.

Utlevering til tredjepart
Vi kan også utlevere personopplysningene dine til en tredjepart i følgende tilfeller:

Videre kan vi benytte oss av utenforstående firmaer til å utføre tjenester for oss. Det kan for eksempel være for å yte infrastruktur- og IT-tjenester (inkludert, men ikke begrenset til datalagring), forbedre data, behandle kunde-/markedsundersøkelser og utføre andre statistiske analyser. Under utførelsen av tjenestene som vi ber om, kan disse firmaene får tilgang til personopplysningene dine. Firmaene får ikke bruke eller utlevere personopplysningene dine for andre formål enn å utføre tjenestene som vi har bestilt.

Vi har alltid rett til å se på, kontrollere og utlevere personopplysningene dine med det formål å følge gjeldende lover og forskrifter og for å etterfølge beslutninger som er tatt av domstoler og andre myndigheter. Vi har også rett til å overlevere personopplysningene dine til personer som er berettiget til det basert på anklager om misbruk av Tjenesten vår, sikring av drift av Tjenesten og for å beskytte oss og Medlemmene våre.

Overdragelse
I tilfelle vi selger eller på annen måte overdrar hele eller deler av virksomheten vår, samtykker du i at vi samtidig kan overdra personopplysningene dine.

5. SAMTYKKE

Ved å gi oss personopplysningene dine, samtykker du i at personopplysningene dine kan behandles/utleveres/overdras for de formålene som nevnes i disse retningslinjene for personvern.

6. HVOR VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Personopplysningene som vi samler inn fra deg kan bli overført til, behandlet og lagret på steder innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). De kan også bli behandlet av personer som jobber for oss eller en av våre leverandører som har virksomhet i EØS. Ved å gi oss personopplysningene dine, aksepterer du denne overføringen, lagringen og behandlingen. Vi kommer til å treffe nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i overensstemmelse med disse retningslinjene og gjeldende lover.

Overføring av informasjon via Internett er ikke hundre prosent sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte deg, kan vi derfor ikke garantere sikkerheten til opplysningene dine, og vi kan ikke påta oss ansvaret for ulovlig tilgang til dem. All informasjonsoverføring til Tjenesten skjer derfor på eget ansvar. Når vi har fått tilgang til opplysningene dine, setter vi i verk grundige sikkerhetstiltak for å prøve å forhindre uautorisert tilgang.

7. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å forlange at vi ikke behandler personopplysningene dine til markedsføringsformål. Du kan utøve denne retten når som helst ved å kontakte oss på info@gosnap.no.

8. ANDRE TJENESTER/APPLIKASJONER/ NETTSTEDER

Ved bruk av Tjenesten kan det forekomme lenker til andre tjenester, applikasjoner og hjemmesider som ikke er under vår kontroll. Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for din bruk av Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i andre tjenester, applikasjoner eller hjemmesider. Lenker til andre tjenester, applikasjoner og hjemmesider betyr ikke at vi går god for eller bekrefter tjenesten, applikasjonen, Nettstedet eller innholdet til disse.

9. ENDRE OG FJERNE PERSONOPPLYSNINGER

Du kan når som helst endre, oppdatere eller slette personopplysninger som du har gitt oss. Du kan når som helst be om at vi skal fjerne personopplysningene dine ved å avslutte kontoen din på Nettstedet. Dette vil imidlertid medføre at du ikke lenger kan bruke Tjenesten.

Hvis du bare vil korrigere eller fjerne personopplysningene dine fra en bestemt Kampanje eller fra Tjenesten, sender du en e-post til info@gosnap.no.

En gang per kalenderår har du rett til å få beskjed om hvilke personopplysninger om deg som vi har tilgang til, etter å ha sendt en skriftlig forespørsel. Du har også rett til å få informasjon om hvilke kategorier av mottakere som opplysningene har blitt utlevert til.

10. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Generelt
For å forsikre oss om at du får den mest relevante informasjonen og den beste servicen når du bruker Tjenesten/Nettstedet, kan informasjon og data blir samlet inn ved hjelp av cookies. Det hjelper oss (og andre autoriserte tredjeparter) med å gi deg en positiv brukeropplevelse, og det gir oss muligheten til å forbedre Tjenesten/Nettstedet og forsikre oss om at du finner det du trenger på en enkel måte.

Hva er cookies?
Cookies er små biter av data som sendes til nettleseren din fra en webserver og lagres på enheten din slik at Tjenesten/Nettstedet kan kjenne igjen enheten din. Det finnes to typer cookies, permanente og midlertidige (såkalte «session cookies»). Permanente cookies lagres som filer på enheten din i lengre tid. Session cookies plasseres på enheten din når du bruker Tjenesten/Nettstedet, men de forsvinner når du avslutter økten. De fleste firmaer bruker cookies i applikasjonene og websidene sine for å forbedre brukeropplevelsen. Cookies kan ikke skade dine egne filer eller øke risikoen for virus på enheten din.

Hvordan utnytter vi cookies?
Vi bruker informasjonen fra cookies til å gjøre Tjenesten/Nettstedet mer brukervennlig, og for å gjøre det mulig for oss å gi deg tilpassede anbefalinger. Vi kan også bruke flere autoriserte tredjeparter som setter ut cookies på vegne av oss på Tjenesten/Nettstedet, for å levere tjenester som de tilbyr.

Vi kan bruke session cookies som gjør det mulig for deg å ta med deg informasjon mellom sider som er tilknyttet Tjenesten vår, uten at du må fylle ut informasjonen på nytt.

Permanente cookies brukes hovedsakelig til følgende:

Vi (og våre autoriserte tredjeparter) kan også benytte oss av upersonlig informasjon fra både permanente og midlertidige cookies til statistiske formål slik som disse:

Hvordan velger man bort cookies?
Du kan selv velge om du vil godta å ta imot cookies eller ikke. Hvis du vil vite når enheten din mottar en cookie, kan du stille inn nettleseren slik at den gir deg beskjed om det. På den måten har du mulighet til å akseptere eller avvise en cookie. Enheten din kan også stilles inn slik at den avviser alle cookies. Vi gjør oppmerksom på at forandringer i nettleseren som innebærer at cookie-funksjonaliteten deaktiveres, kan forårsake at deler av Tjenesten/Nettstedet vår ikke vil fungere på riktig måte.

11. BRUK AV «GOOGLE ANALYTICS»

Tjenesten/Nettstedet vår bruker webanalysetjenesten «Google Analytics». Denne tjenesten leveres av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker «cookies» (det vil si tekstfiler som lagres på enheten din) for å kunne analysere bruken av Tjenesten/Nettstedet. Innsamling og sporing av data kan oppheves når som helst, med virking for framtiden. Kun en forkortet, anonym IP-adresse vil bli brukt, for å unngå innsamling av personopplysninger. Informasjonen som samles inn fra cookies vedrørende din bruk av Tjenesten/Nettstedet (inkludert den anonyme IP-adressen) vil bli overført til og lagret på en server som driftes av Google i USA. Google bruker disse dataene til å analysere bruken av Tjenesten/Nettstedet for å kunne tilby rapporter til tjenesteoperatører om tjenestens virksomhet, slik at man kan tilby andre tjenester i tilknytning til tjenesten og Internettbruk. Google kan også overføre dataene til en tredjepart, forutsatt at det er lovmessig bruk på oppdrag fra Google. Du kan avslå installasjon av cookies ved å endre innstillingene til nettleseren din, men vær oppmerksom på at du i så fall ikke kan benytte deg av all funksjonaliteten til Tjenesten/Nettstedet (se forrige punkt 10 «Cookies»).

Ved å være medlem i nettverket til GOsnap og bruke Tjenesten, samtykker du i at Google behandler data på den måten og med det formålet som er beskrevet ovenfor.

Du finner mer informasjon om «Google Analytics» via denne lenken: http://www.google.com/analytics/

Googles egne retningslinjer for personvern finner du her:
http://www.google.com/intl/sv/policies/

12. ENDRINGER

Vi har rett til å endre disse retningslinjene for personvern fra tid til annen, og vi gir beskjed om dette ved å oppgi datoen for siste oppdatering i innledningen til dette dokumentet. Vi informerer også om at endringer har skjedd via Tjenesten/Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Tjenesten/Nettstedet etter at vi har gitt beskjed om en endring, godkjenner du automatisk de endrede retningslinjene. Du har selv ansvar for å følge med på om retningslinjene for personvern har endret seg med jevne mellomrom. Hvis du ikke godtar endringene, ber vi om at du ikke bruker Tjenesten/Nettstedet.

13. KONTAKT

Spørsmål og kommentarer til disse retningslinjene for personvern kan sendes til info@gosnap.no.