Betingelser for brug

Seneste version 2014-04-04

Velkommen til GOsnap! Disse medlemsbetingelser udgør den aftale, der er gældende mellem Splay AB, registreret i Sverige med organisationsnummer 556909-3882 (”Splay”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) og dig (”dig”, ”du”,  ”din” eller ”Medlem”). Besøg venligst Splays hjemmeside, www.splay.tv, for yderligere oplysninger om Splay AB.

Når du registrerer dig som Medlem på www.GOsnap.dk (”Hjemmesiden”), accepterer du disse vilkår og betingelser (”Aftalen”), og det er derfor vigtigt, at du læser nedenstående omhyggeligt, før du tilmelder dig. I tillæg til denne Aftale gælder der særlige krav til hver Kampagne (”Instruktionerne”), og ved at deltage i Kampagner bliver du også underlagt Anvisningerne for de pågældende Kampagner. Du bør også læse vores Fortrolighedspolitik, som beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Når du registrerer dig på Hjemmesiden, accepterer du samtidig Fortrolighedspolitikken. Kontakt os gerne på info@gosnap.dk, hvis du har spørgsmål om Aftalen, Fortrolighedspolitikken eller Anvisningerne.

Hvis du ikke accepterer denne Aftale, kan du desværre ikke blive Medlem eller anvende Hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer Anvisningerne, der er gældende for en Kampagne, kan du ikke deltage i den pågældende Kampagne.

Vi har i denne Aftale givet visse ord bestemte betydninger. Disse ord er nemme at identificere. De er skrevet med stort begyndelsesbogstav og i parentes med citationstegn som her: ”Ord”.

 1. Hvad betyder GOsnap for dig?
  Vi har udviklet GOsnap, så du, som Medlem, kan tjene penge gennem din Instagram-konto, når du deltager i forskellige Kampagner. Vi kalder dette for “Tjenesten”. Som Medlem sender vi dig særlige invitationer til forskellige Kampagner, som en Annoncør vælger at gennemføre via Instagram og Tjenesten. En “Annoncør” er altså virksomheden bag en Kampagne, og en “Kampagne” er det budskab, som en Annoncør ønsker at nå ud med via Tjenesten og Instagram med din hjælp. Du deltager i Kampagner ved at følge Instruktionerne og uploade billeder eller videoklip på din Instagram-konto. Den slags billeder eller videoklip kaldes “Kampagnemateriale”.
 2. Din registrering som Medlem
  1. Et “Medlem” er en privatperson eller en virksomhed, der har modtaget en invitation fra os og har registreret sig på Hjemmesiden, som vises med Tjenesten. For at registrere dig som Medlem skal du have en Instagram-konto og registrere denne på Hjemmesiden. Hvis du er en privatperson og under 18 år, skal du have dine forældres tilladelse for at blive Medlem. Hvis din forælder eller værge ønsker at komme i kontakt med os, så bed ham eller hende om at kontakte os på info@splay.dk.
  2. Når du registrerer dig som Medlem, skal du give os sande, fuldstændige og aktuelle oplysninger om dig selv. Hvis vi har rimelig grund til at tro, at du har givet os forkerte, ufuldstændige eller forældede oplysninger, har vi ret til at lukke din konto eller forhindre dig i at registrere dig på Hjemmesiden.
  3. Du er ansvarlig for, at dine kontooplysninger (f.eks. brugernavn og adgangskode) til Hjemmesiden, der vises med Tjenesten, holdes hemmelige og opbevares på en sådan måde, at ingen uvedkommende kan få adgang til dem. Hvis du ved, eller har mistanke om, at din konto er blevet brugt af en uautoriseret person, skal du informere os om det med det samme. Vi kan anmode om, at du ændrer dine kontooplysninger, eller vi kan lukke din konto.
  4. Disse sikkerhedsforanstaltninger er vigtige for os, og vi kan derfor ikke tage ansvar for nogen skader, tab eller problemer, som du forårsager, hvis du ikke overholder dem.
 3. Din betaling for Kampagner
  1. På Hjemmesiden informerer vi dig om, hvilken betaling du får for at være med i en Kampagne. Betalingen beregnes efter antallet af tilhængere på din Instagram-konto og efter om Kampagnen er gennemført i henhold til Instruktionerne. Vi tager os af al indsamling af data og statistik i forbindelse med din betaling.
  2. Hvis du ikke gennemfører Kampagnen i henhold til Instruktionerne og denne Aftale, kan vi ikke betale dig. Vi kan f.eks. ikke betale dig, hvis vi er nødt til at fjerne dit Kampagnemateriale i henhold til punkt 6 c) nedenfor.
  3. Du modtager din betaling månedsvis og bagudbetalt, men ikke tidligere end tredive (30) dage efter registrering som Medlem på Hjemmesiden. Grundet administrationsomkostninger kan vi kun udbetale pengene til dig, hvis du har tjent mindst femhundrede (500) DKK på en kalendermåned. Hvis beløbet er mindre end femhundrede (500) DKK, vil pengene udbetales, så snart den totale månedlige udbetaling er på femhundrede (500) DKK eller mere.
  4. Vi kan kun udbetale dine penge, hvis du giver os korrekte oplysninger om f.eks. dit kontonummer til din bankkonto. Hvis du er under 18 år, kan vi også udbetale dine penge til din forælders eller værges bankkonto (hvis du giver os oplysningerne til denne konto på Hjemmesiden).
  5. Hvis du ikke har et F-skattekort, vil vi trække skat og sociale bidrag fra beløbet, før det udbetales til dig. Hvis du har et F-skattekort, kan du vise det til os, og så er du personligt ansvarlig for indbetalingen af skat og sociale bidrag.
 4. Rettigheder
  1. Du ejer rettighederne til dit Kampagnemateriale. Gennem din deltagelse i en Kampagne med dit Kampagnemateriale, og til gengæld for den betaling, som du modtager, kan du tildele Annoncøren en ikke-eksklusiv licens til at bruge det samme Kampagnemateriale på Annoncørens hjemmeside eller eventuelle kampagneside op til ét (1) år efter i præsentationer og i reklameporteføljer til PR-konkurrencer.
  2. Det er meget vigtigt, at dit Kampagnemateriale er dit eget materiale. Du må ikke bruge Kampagnemateriale, som du ikke selv har skabt, eller som indeholder materiale, der tilhører andre eller indeholder billeder af, eller information om, andre uden deres tilladelse.
  3. Derfor garanterer du, at du er den eneste skaber af Kampagnematerialet, og at du har alle ophavsrettigheder, godkendelser, samtykke og licenser, der kræves for at offentliggøre Kampagnemateriale i forbindelse med en Kampagne via Tjenesten. Du garanterer også, at du har fået samtykke fra alle eventuelle medvirkende i Kampagnematerialet, der bruges i forbindelse med en Kampagne via Tjenesten.
  4. Det, vi nu erklærer os enige i, jf. punkterne a)-c) ovenfor, er så vigtigt for os, at du er nødt til at påtage dig ansvaret for at kompensere os og Annoncører for samtlige krav fra andre skabere, medvirkende eller andre, der er forbundet med Kampagnematerialet, hvis du ikke lever op til dine garantier og forpligtelser. I et sådant tilfælde kan vi også lukke din konto i overensstemmelse med punkt 7 b) nedenfor.
  5. Vi ejer rettighederne til Tjenesten, Hjemmesiden og alle deres systemer, programmer, metoder, dokumenter og lignende. Annoncørerne ejer rettighederne til Kampagnerne og til deres navne, logoer og varemærker.
  6. I kraft af din status som Medlem og din deltagelse i Kampagner får du en ret til at benytte Tjenesten og Hjemmesiden på den måde, som du har brug for for at deltage i Kampagner i henhold til Instruktionerne og i henhold til denne Aftale, så længe Aftalen er indgået mellem os og dig. Du har ingen anden ret til at bruge Tjenesten, Hjemmesiden, Kampagner eller dele heraf.
 5. Vores ansvar
  1. Vi driver Tjenesten og Hjemmesiden efter bedste formåen og stræber efter at holde driften af dem på et tilfredsstillende niveau. Det er dog ikke muligt for os rent teknisk altid at holde Tjenesten og Hjemmesiden helt fri for fejl, virus eller andet skadeligt indhold, og det kan desværre være, at de nogle gange rummer nogle mangler ift. tilgængelighed, funktionalitet, nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Vi vil naturligvis rette op på dette så hurtigt som muligt, så Tjenesten og Hjemmesiden er så gode som muligt. Kontakt os på info@gosnap.dk, hvis du bemærker noget, som ser ud til at være en fejl.
  2. For at forbedre Tjenesten og Hjemmesiden er vi nogle gange nødt til at udføre vedligeholdelsesarbejde og lignende på dem, også selvom dette under visse omstændigheder kan begrænse din adgang til Tjenesten og Hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, som måtte påføres dig, fordi du ikke kan få adgang til Tjenesten på grund af driftsafbrydelser eller andre forstyrrelser, fejl, ufuldstændigheder eller manglende adgang til Tjenesten eller Hjemmesiden.
  3. Vi overvåger eller censurerer ikke Kampagnemateriale, før det uploades og kan derfor ikke tage nogen form for ansvar for Kampagnematerialets indhold eller udformning, eller for om materialet overholder Instruktionerne eller denne Aftale. Du accepterer dog, at vi overvåger Kampagnemateriale, efter at det uploades, og at vi på egen hånd kan anmode om, at du med det samme fjerner eller blokerer Kampagnemateriale (f.eks. ved at fjerne et hashtag), som vi mener er i strid med Aftalen, Instruktionerne, svensk eller international lovgivning eller på anden vis anses for krænkende, upassende eller uhensigtsmæssigt. Vi kan ikke tage nogen form for ansvar for eventuelle skader, tab eller problemer, du forårsager, hvis du ikke overholder dette.
  4. Vær opmærksom på, at oplysninger og Instruktioner fra Annoncører kan indeholde fejlagtige oplysninger, og at vi ikke på forhånd vurderer, om disse oplysninger er pålidelige eller rigtige. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for skader, du måtte lide som følge af sådanne oplysninger eller Instruktioner fra Annoncøren eller som følge af Kampagnemateriale, som du har uploadet på din Instagram-konto. Kontakt os på info@gosnap.se, hvis du bemærker noget, som ser ud til at være en fejl.
 6. Dit ansvar
  1. Du skal benytte Tjenesten, Hjemmesiden og Kampagnematerialet på en ansvarlig og fornuftig måde, som er i overensstemmelse med denne Aftale og Instruktionerne.Du er eneansvarlig for at intet af Kampagnematerialet, som du har uploadet på din Instagram-konto er i strid med svensk lovgivning eller Instagrams brugsvilkår. Kampagnemateriale må f.eks. ikke indeholde, indebære eller omfatte noget af følgende:
   • Kriminel handling eller tilskyndelse til kriminalitet;
   • Angivelse af andre personer som kriminelle eller andre injurier;
   • Hetz mod befolkningsgruppe eller andre udtalelser, der kan opfattes som stødende, diskriminerende eller nedsættende over for grupper af mennesker, eksempelvis baseret på etnicitet, seksuel orientering, handicap mv.;
   • Krænkelser, forfølgelse, chikane, udnyttelse eller had mod personer, virksomheder eller grupper af personer/virksomheder, sjofelheder eller krænkende materiale eller noget, der er uforeneligt med god etikette;
   • Overtrædelse af fortrolighedsret eller privatlivets fred;
   • Voldsskildring, børnepornografi, andre former for pornografi eller seksuel hentydning;
   • Tilbud eller betaling for seksuelle ydelser, pyramidespil eller lignende;
   • Anmodninger om piratkopierede og/eller salg/køb af tyvegods samt tips om snyd;
   • Spredning af datavirus, spam eller lignende;
   • Generering af trafik på Instagram gennem uredelige metoder, som f.eks. købte følgere, “likes” eller brug af edderkopper eller robotter;
   • Offentliggørelse eller anden brug, der er i strid med Instruktionerne, denne Aftale, svensk lovgivning eller Instagrams brugsvilkår;
   • Offentliggørelse af materiale, som du ikke selv har skabt, eller som du ikke har rettighedshavers eller medvirkendes tilladelse til at offentliggøre, eller som kan udgøre en krænkelse af nogens integritet eller offentliggørelse/brug af andres kontooplysninger uden tilladelse; eller
   • Forstyrrelse, skade eller svækkelse af Tjenestens, Hjemmesidens, Kampagnens, Splays eller Annoncørens funktionalitet eller ry.
  2. Kampagnemateriale (eller dets hashtag), som f.eks. indeholder elementer af ovenstående liste, der findes under punkt b) kan umiddelbart fjernes eller blokeres af os, eller vi kan kræve, at du fjerner Kampagnematerialet med det samme. Vi tager dette meget alvorligt og har derfor ikke altid mulighed for at informere dig, før vi fjerner eller blokerer denne form for Kampagnemateriale. Vi tager ikke ansvar for nogen form for skader, tab eller problemer, som du måtte lide som følge af denne fjernelse eller blokering.
  3. Du er eneansvarlig for dit Kampagnemateriale og konsekvenserne af din offentliggørelse af Kampagnemateriale. Vi står ikke bag og støtter heller ikke Kampagnemateriale eller nogen udtalelse, anbefaling eller rådgivning, som udtrykkes heri, og vi kan derfor ikke være ansvarlige for dit Kampagnemateriale, hverken mod dig selv eller mod udenforstående.
 7. Opsigelse af konto
  1. Du kan til enhver tid opsige kontoen i form af en skriftlig meddelelse til os via Hjemmesiden. Når medlemskabet er opsagt, udbetaler vi eventuelt optjente og ikke tidligere udbetalte penge fra Kampagner inden for tredive (30) dage efter det øjeblik, kontoen opsiges, forudsat at beløbet ikke er mindre end femhundrede (500) DKK.
  2. Vi har ret til at opsige din konto med det samme, hvis vi har rimelig grund til at tro, at din brug af Instagram, Tjenesten, Hjemmesiden eller din deltagelse i Kampagner strider imod denne Aftale, Instruktionerne, svensk eller international lovgivning, eller på anden måde kan anses for stødende, krænkende eller upassende eller hvis du har skadet os eller Annoncøren.
  3. Hvis du ikke deltager i en Kampagne i løbet af seks (6) måneder i træk, vil din konto blive inaktiv, og vi har ret til at lukke kontoen.
  4. Hvis Medlemmets konto opsiges i henhold til punkt b) eller c) ovenfor, er du ikke berettiget til nogen udbetaling af eventuelt udestående. Dette beløb tilfalder os.
  5. Vi har ret til at ophøre med at levere hele eller dele af Tjenesten, Hjemmesiden og invitationer til Kampagner, når vi vurderer, at vi har rimelig grund til det.
  6. Vi vil informere dig om opsigelse af din konto via e-mail eller brev til den adresse, som du opgav ved registreringen. Du må ikke benytte Tjenesten, Hjemmesiden eller dele heraf efter Aftalens ophør eller opsigelsen af din konto.
 8. Fortrolighed
  Du og vi skal holde denne Aftale og Instruktionerne (som f.eks. betalingsvilkår) samt andre oplysninger ifm. Tjenesten, Hjemmesiden eller Splay hemmelige dels så længe Aftalen løber og op til to (2) år efter. Vi har dog lov til at meddele Annoncøren og potentielle Annoncører om indholdet i denne Aftale, Instruktionerne samt din statistik på Instagram sammen med det faktum, at du er medlem af Tjenesten.
 9. Personoplysninger og cookies
  Vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores Fortrolighedserklæring. Du har også mulighed for at finde information om cookies på Hjemmesiden.
 10. Ændringer og tilføjelser til Aftalen
  Vi kan være nødt til at foretage ændringer i denne Aftale i fremtiden, f.eks. for at tage hensyn til ny lovgivning, ændringer i Tjenesten eller nye behov, som vi ikke har været i stand til at forudsige på forhånd. Vi stræber efter at holde disse ændringer på et minimum. For hver ændring, der foretages, vil vi informere dig på Hjemmesiden og øverst i denne Aftale. Der vil du også kunne se, hvilken/hvilke ændring(er), der er foretaget og på hvilket tidspunkt. Hvis du fortsætter med at benytte Tjenesten og Hjemmesiden, efter at der er foretaget en ændring i Aftalen, er du også underlagt ændringen.
 11. Begrænsning af ansvar og erstatning
  1. Vi er ikke ansvarlige for skader, som du måtte lide som følge af Tjenesten, Hjemmesiden, Kampagner eller Kampagnemateriale.
  2. Vi er ikke ansvarlige for dine aktioner i tilfælde af, at din brug af Tjenesten skulle anses for at være markedsføring i henhold til markedsføringsloven (2008:486) og heller ikke for eventuelle retslige, kontraktmæssige eller omkostningsmæssige konsekvenser, som dette kunne medføre for dig.
  3. Du er ansvarlig for os og Annoncøren, hvad angår eventuelle skader, omkostninger, tab og krav, som vi eller Annoncøren lider, eller som vi er forpligtet til at betale Annoncøren eller andre, i forbindelse med din uautoriserede, forkerte eller nedsættende benyttelse af Tjenesten, Kampagner og Hjemmesiden eller din misligholdelse af denne Aftale, Instruktionerne eller svensk lovgivning.
 12. Ansættelsesforhold
  Denne aftale er ikke ensbetydende med, at der foreligger et ansættelsesforhold mellem dig og os. Vi kan altså ikke betale dig feriepenge eller sygedagpenge, eller give dig opsigelsesvarsel eller andet med de dertil hørende rettigheder for beskæftigelse.
 13. Vilkårenes uafhængighed
  Skulle nogen bestemmelse i denne Aftale, eller dele deraf, være ugyldige, skal dette ikke påvirke Aftalens øvrige bestemmelser. Eventuelle ugyldige bestemmelser erstattes med en bestemmelse, der, så meget som muligt, opfylder dit og vores formål med Aftalen.
 14. Forære eller låne rettigheder og forpligtelser
  Vi har valgt lige netop dig som Medlem i Tjenesten, og derfor må du ikke forære eller udlåne dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale uden vores skriftlige godkendelse. Vi må dog, helt eller delvist, forære eller udlåne vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale til tredjemand.
 15. Gældende lovgivning og konfliktløsning
  Svensk lovgivning er gældende for denne Aftale og eventuelle konflikter mellem dig og os. Vi ønsker at løse denne form for konflikter i god tro, men er det ikke muligt, skal konflikten afgøres ved de almindelige domstole.